1. içinde geçen bir dize ile beni derin düşüncelere gark eden şiir. uğruna ölümlere gidip geldiğim
  bu ne büyük sevdadır aklım almaz. susarım ve sadece okurum anlamaya çalışırım.
  sahi dağlarına bahar geldi mi memleketimin ?

  haberin var mı taş duvar?
  demir kapı, kör pencere,
  yastığım, ranzam, zincirim,
  uğruna ölümlere gidip geldiğim,
  zulamdaki mahzun resim,
  haberin var mi?
  görüşmecim, yeşil soğan göndermiş,
  karanfil kokuyor cigaram
  dağlarına bahar gelmiş memleketimin