1. başlığı açmak için hangi kanalı seçsem bilemedim. zira bu kişi bir osmanlı padişahı, dolayısıyla tarihe de siyasete de mal olmuş. aynı zamanda şair, müzisyen ve bestekar. öyle ki kendisi yeni bir musiki makamı icat etmiştir. (bkz: suz-ı dilara)

  yeniçeriler, ıslahatlara karşı ayaklanıp sarayı bastığında padişah ney üflemekteydi. üzerine kılıçlarla hücum eden askerlere karşı kendini elindeki neyiyle savunmaya çalışmış fakat maalesef başarılı olamamış ahirete intikal etmiştir. gerçekten çağının ötesinde bir şahsiyettir. devleti feraha çıkarabilecek pek çok ıslahat yapmış fakat, çıkarları zedelenen devlet adamları ve yeniçerilerin isyanı sonucu canından olmuştur.

  mevlevi şeyhi ve şair galib dede ile çok yakınlardı. padişah galib divanını yüzlerce altın harcayıp çok özel bir cilt yaptırmıştı.

  yazdığı şu beyti her okuduğumda boğazım düğümlenir:

  kendi elimle kesip yâre verdiğim kalem
  fetvâ-yı hûn-ı nâ-hâkımı yazdı ibtidâ

  (kendi elimle kesip yonttuğum, sevgiliye verdiğim kalem ilk olarak benim haksız yere kanımı dökme fermanını yazdı.)