• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
ilkçağ gizem tapıları - walter burkert
yunan dininin en önde gelen tarihçisi walter burkert'in, eski yunan dinine ait dinsel inançların ve uygulamaların az bilinen yönlerine dair kapsamlı ve karşılaştırmalı bu çalışmasında, yaklaşık olarak bin yıl önce yunan ve roma halkının dininin geniş kültürü içerisinde yeşeren gizemli ve mistik tapınışlar ele alınıyor. bu kitap, ne bir tarihçe ne de bir inceleme olup, beş ana tapınma üzerinde yoğunlaşan karşılaştırmalı bir fenomenolojidir. gizemler ve bunlara ilişkin ayinleri, üyeliği örgütlenme ve yayılmayı tanımlarden walter burkert, kendisinden beklediğimiz engin bilgiyi gösteriyor, bunun yanında sofuların deneyim ve motivasyonların yorumlarken duyarlı ve sempatik davranıyor.
  1. burkert antikçağ dinlerine yardımcı olacak bir kitap yazmış. dinlerin simgeleri, dini yapılar üzerinden anlatıyor. insanların din deneyimleri en ilginç kısım. ölümden sonrası en çok düşünülen konuydu dinde. bu kitapta ilkçağ kültlerinin deneyimlerle olan gelişimi anlatılmış. küçük bir kitap olsa da plutarkhos'tan misterlere pek çok kaynaktan yararlanmış. mithras gizemi en ilginci. diğer gizemleri de en çok etkileyen oydu. ikonografisi üzerine çok kaliteli bir kitap.
    sezgi