1. kelimelere giydirilmiş deli gömleği falan değillerdir. bir kavram ya da doktrine eklenerek o kavramı bir görüş, bir fenomen bir akım haline dönüştürürler. ve "şeyleri" tanımlamak bakımından mühimdirler.
    realizm, kapitalizm, dadaizm, sosyalizm, fatalizm ,emperyalizm, kübizm, septisizm, agnostizm, futurizm, komunizm, mazoşizm, fetişizm, sadizm, faşizm, hedonizm, entüisyonizm, spiritualizm, struktüralizm, individualizm, materyalizm, morfoloşizm, oryantalizm, oksidentalizm, kartezyenizm, deizm, hümanizm, kritisizm, naturalizm, makyevelizm, marksizm, anarşizm, kemalizm, liberalizm, kollektivizm, narsisizm, sembolizm, rasyonalizm, minimalizm, laisizm, pragmatizm, hedonizm, erotizm, ateizm, helenizm, entüisyonizm, idealizm, pozitivizm, ekspresyonizm, empresyonizm, empirizm, feminizm, pesimizm, optimizm, postmodernizm, irrasyonalizm, egzistansiyalizm, antroposantrizm, anakronizm, fundamentalizm, raşitizm, şövenizm, dualizm, plüralizm, monizm, merkantalizm, reduksiyonizm, vandalizm, etnosantrizm, ezoterizm.
  2. herhangi bir izme bağlanmak özgürleşmesi gereken bilince pranga takmaktır
  3. hiçbirini tam olarak benimseyemediğim ama politik ve siyasi olanlar dışında haklarında zevkle okuduğum ve potpuri izmler oluşturduğum şeylerdir.
  4. "izm’ler idrakimize giydirilen deli gömlekleri. itibarları menşe’lerinden geliyor. hepsi de avrupalı." (bkz: cemil meriç)