1. özel sektörün girmeye cesaret edemediği veya giremediği büyük ölçüde sermaye yatırımı gerektiren sektörlerde ekonominin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla devlet eliyle kurulmuş devlet işletmeleridir. lügatımıza ilk kez 1961 anayasası ile girmiştir. türkiye'deki en önemli görevleri: işsizliği massetmesi ve özel sektöre ucuz girdi sağlayarak özel sektörün büyümesinde payanda görevi görmesidir.

    gelgelelim, uluslararası keynesciliğin gözden düşüp, liberal dogmanın yeniden şahlandığı 1970'lerden sonraki konjonktürde, yine en çok özel sektör tarafından eleştirilip lince maruz kalmışlardır. kamunun doğası gereği verimsiz olduğu inanışı (aslında kit'lerin çoğu zaman arpalık olarak kullanıldığı bilinmektedir) ile özel sektörü destekleyici fiyat politikaları nedeniyle karşılaştıkları görev zararları*, turgut özal'ın özelleştirme adımları atması için yeterli koşulları sağlamıştır. 1988'de teletaş'ın özelleştirilmesiyle kit'ler için bir artık yeni bir döneme girilmiştir. bu yeni dönemde, blok satış, halka arz ve tesis ve varlık satışı gibi yöntemlerle kit'ler, özel sektöre satılarak* el değiştirmiştir. 2003 yılına kadar toplam 8.240 milyar dolarlık olan bu el değiştirme, 2004-2016 yılları arasında akp'nin huşu içinde yürüttüğü bir namus meselesine haline gelmiş ve toplam tutar, babalar gibi* 58.678 milyar dolar olmuştur.
  2. kamu iktisadi teşebbüsleri (kit), iktisadi devlet teşekkülü (idt) ile kamu iktisadi kuruluşlarının (kik) ortak adıdır.

    iktisadi devlet teşekkülü (idt); sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

    kamu iktisadi kuruluşu (kik); sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsleridir.

    özetle bu sistemde "mülkiyet devlette işleyişi özel sektörde" iken, günümüzde mülkiyet özel sektörde, işleyiş devlettedir."