1. sözlük yazarlarının yaşları itibariyle çoğunun bu izm? dayatmasıyla yetiştiğini düşündüğümdür. aile içi eğitim göreceli olduğundan yorum yapamıyorum ancak hepimiz sınıflarda sırada bu izm? ile yetiştirildik. kimimiz benimsedik kimimiz bir süre sonra bu işte bir yanlış var dedik. ne zaman ki annemin ana dili olan çerkesçeyi konuşamadığını anladım ve daha da kötüsü bunun farkında bile olmadığını anladım işte o zaman bu işte bir yanlışlık var dedim.

  ! vatandaş türkçe konuş
 2. kemalizm tabiri ilk olarak kurtuluş savaşı yıllarında ingiltere ve fransa gibi emperyalist ülkeler tarafından kullanılmıştır. 1918'den itibaren anadolu'yu işgal eden ingiltere ve fransa, anadolu'da mustafa kemal önderliğinde gelişen türk kurtuluş savaşı'ndan "kemalist hareket", bu harekete mustafa kemal'in yanında yer alanlardan da "kemalistler" olarak söz etmiştir.(12) bu bakımdan kemalizm, her şeyden önce antiemperyalistleri, ulusal direnişçileri "millicileri" anlatan bir kavramdır. bu nedenle "kemalist olmak" her şeyden önce antiemperyalist ve tam bağımsızlıktan yana olmak demektir.

  örneğin aşağıdaki fotoğrafta kurtuluş savaşı sırasında izmit'te ingilizler tarafından kurşuna dizilen bir müslüman türk görülmektedir. bu fotoğrafın armasında ingilizce aynen şu cümle yazılıdır: "execution of a kemalist turk at izmid" yani (izmit'te bir kemalist türk'ün idamı"

  fotoğraf: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Execution_of_a_Kemalist_Turk_in_Izmit_1920.jpg

  12 kullanım örnekleri için bkz., erol mütercimler, fikrimizin rehberi, istanbul, 2008, s. 824 - 832.

  sinan meydan, akl-ı kemal, 5. bas., istanbul, 2012, s. 17