1. doku ve organ bağış belgemde yazdığına göre,tıbben yaşamım sona erdiğinde doku ve organlarımın tamamı kutucuğu işaretli.geri kalanlar ise osmangazi tıp fakültesinin.
 2. gömülmek istemeyenlerin bu ülke için yapacağı en hayırlı işlerden biridir. türkiye gibi ülkelerde kadavra bağışı yok denecek kadar azdır. 2015 senesinde kadavra bağışçısı 2 kişi civarında idi. tıp fakültesi öğrencileri için olmazsa olmazlardan biridir kadavra. neyazık ki tıp öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu hiç kadavra görmeden mezun olurlar.
  bağışlanan kadavra kullanabilindiği kadar (3-5 yıl arası) özel kimyasalların bulunduğu havuzda bekletilip en sonunda bağışçının vasiyeti ne yönde ise, o yol uygulanır. başkent üniversitesi bu konuda kadavraya çok saygılı ve titiz davranan üniversitelerin başında gelir.
 3. 2238 sayılı organ ve doku alinmasi, saklanmasi, aşilanmasi ve nakli hakkinda kanun diyor ki:

  ölüden organ ve doku alma koşulu ve cesetlerin bilimsel araştırma için muhafazası:
  madde 14 – bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabilir.
  aksine bir vasiyet ibraz edilmedikçe yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir.
  ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz.
  (değişik: 21/1/1982 - 2594/1 md.) kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yanında yukarıda sayılan kimseleri yoksa, sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm halinin alınacak organlara bağlı olmadığı 11 inci maddede belirlenen hekimler kurulunun raporuyla belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. bu hallerde, adli otopsi, bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler kurulunun raporu adli muayene ve otopsi tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir.
  (ek: 21/1/1982 - 2594/1 md.) ayrıca vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı ölü muayenesi veya otopsi işlemi tamamlanmış cesetler aksine bir vesiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğretim kurumlarına verilebilirler. bu cesetlerin defin hususu dahil tabi olacakları işlemler adalet, içişleri, sağlık ve sosyal yardım bakanlıklarınca bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  (ek fıkra: 2/1/2014-6514/42 md.) tıp eğitimi için gerekli olan kadavranın yurt içinden yeteri kadar temin edilememesi hâlinde, kadavra veya kadavra parçası, soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar yoluyla ölmüş kimselerden temin edilmemiş olması kaydı ile yurt dışından temin edilebilir. kadavra veya kadavra parçası temini ile yurt dışından kadavra temin edecek kişi veya kuruluşların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar sağlık bakanlığınca belirlenir.

  kadavra ithal edilebildiğini böylece öğrenmiş oldum.

  (bkz: lifelegacy foundation)
 4. ailemin psikolojisini hazırlayabilirsem yapacağım şeydir tüm organlarla.mantıklı düşününce şu denklem çıkıyor öldükten sonra bilinç varsa (ki olduğuna inanmadım hiç) böceklerin kemirmesindense cımbızla dürtülmeyi tercih ederim. bilinç yoksa(sizi temin ederim yok ) neden bir işe yaramasın bedenim.
 5. etik olarak uygun davranıştır.
  saba
 6. haydi gelin birlikte şiyir yapalım...

  benden dünyaya kalacak üç beş sözcüğün sesidir. kendimi palavra olarak bağışlıyorum.
 7. yapılmaması gereken eylem. fakültede kadavranın şeyiyle oynarken yakalanan oldu. başka bir şey demiyorum.
 8. takdir edilecek bir davranış. lakin olay biraz abartılıyor. kadavra ile karşılaşma, tıp öğrencisinin insanı metalaştırdığı an. ölüme dokunduğu, dokunmakla kalmayıp ölümün içine göz attığı an. daha önce çoğu hiç ceset görmemiş oluyor. hatta bir kısmı daha önce çıplak bir insan bedeni bile görmemiş oluyor. otopsi masası soğuk. oda soğuk. ağır bir formol kokusu dolduruyor içeriyi. hele o aydınlatma. her ayrıntıyı görün diye o kadar abartılmış ki gözünüz kamaşıyor. bisturiyi eline almanla ayin başlıyor. bir tabunun yıkılışı gibi. bunlar çok ama çok önemli. bu duygu olmadan olmaz. ama sanılanın aksine öğrenci için çok öğretici değildir kadavra. çok iyi hazırlanan anatomi atlasları ve hatta artık üç boyutlu bilgisayar uygulamaları var. bunlar çok daha öğretici. canlı dokudan çok farklıdır. kimse kadavradan öğrenerek cerrah olamaz yani. ancak tıbbi araştırmalar ve bilimsel çalışmalar için kullanıldıklarında profesyonel ellerde gerçek değerini bulurlar.
 9. yapabilenleri takdir ettiğim, eğitim açısından düşününce mantıklı ve faydalı gelen aktivite. ama kendimi öyle düşünemiyorum, sanki huzur bulmak için, ölünce gömülmem gerekiyormuş gibi geliyor - tabi bazı organlarım başka bedenlerde yaşamaya devam ettikten sonra-.