1. ' bana karşı çıkan her şey beni doğrular. ' der blanchot ve sonrasında yüce insanın oluşması için gerekeni söylerken söyler bunu.

    sana karşı çıkışların hepsi seni doğruluyorken, doğrulanmışlığının sen'ce değillenmesi ayyuka çıkar.
    bu bengi sirkülasyon 'ben'i tüketene kadar oyar seni. bu 'oyma' işleminin nihayetinde ya yüce bir insan olursun ya da 'yüce' bir kukla.