1. yapılarda döşeme ve kullanım alanı yüklerini düşey taşıyıcılara yani kolonlara aktaran yapı elemanıdır. betonarme yapılarda döşeme yüklerinin öncelikle kirişlere aktarıldığı ve kesme kuvveti ile moment tesirleri taşıyan kirişlerin bu kuvvetleri kolonlara aktardığı kabul edilir.
  2. biz dejenere mimarlık öğrencilerinin beam dediği hede