1. öğrenmenin sosyal bir olgu olduğunu öne süren rus psikolog. kurduğu kuram temelinde piaget'in kuramıyla çelişir. en temel önermesi öğrenmeye açık alan (zone of proximal development) olarak tanımladığı bireyin kendi pozisyonu ile öğrenme kapasitesi arasındaki farkın öğrenmeyi etkileyen en temel unsurlardan biri olduğudur.