• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.00)
leviathan bir din ve dünya devletinin içeriği biçimi ve kudreti - thomas hobbes
hobbes'un başyapıtı kabul edilen leviathan, özellikle, bir "din ve dünya devleti"nin oluşturulamasında bireyler arası toplumsal sözleşmeye verdiği önem ve ahlak kurallarını tamamen laik ve doğal bir temele oturtuşuyla dikkat çeker. hobbes, 1651'de yayımladığı bu kitabında, "tanrı'nın buyrukları" olan doğa yasalarından yola çıkarak, ideal devletin oluşturulması yollarını gösterir; ayrıca hem dinsel, hem de toplumsal-eğitimsel gerekçelerle çağının üniversite sistemine eleştiriler yöneldir. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
 1. "siyaset" üzerine kuramsal bir kitaptır. ("siyaset" derken; günümüzde karşılığının sadece "devlet"e sıkıştırılması manâsında değildir. "yönetmek" eyleminin; hem tek tek "insan" bazında, hem de "topluluklar" bazında nasıl uygulandığı üzerine fikirler içerir. kitap; "insan"ın "insan"la, "grup"ların "grup"larla, "devlet"in "insan"la, "insan"ın "devlet"le, "devlet"lerin "devlet"lerle ilişkileri üzerine saptamalar, ve tabii ki hobbes'un bakış açısına göre "olması gereken ilişkiler" tezlerini içerir.)

  niccolò machiavelli'nin "prens" eserinin üzerine hobbes'un "leviathan"ı inşa edilmiştir.

  yakın tarihten günümüze gelirsek:

  ikinci dünya savaşı boyunca, ve savaşın bitimiyle beraber soğuk savaş'ın çerçevesini çizen; abd ve destekçilerinin yürüttüğü, diplomat george frost kennan'ın kurduğu "çevreleme (containment)" teorisinin temelini,

  kennan'ın getirdiği safhadan robert strange mcnamara ve henry kissinger'ın daha ileri sıçrattığı "abd dış politikası"nın temelini,

  her ne kadar "devlet" aygıtına keskin şekilde karşı olsalar da; ludwig von mises ve milton friedman gibi iktisatçıların, binyıllar boyunca "devlet"in kendi kendine bahşettiği fonksiyonların (ironik bir şekilde) artık "şirket"lerde olması gerektiği fikrini,

  "objectivism" akımının kurucusu ayn rand'ın von mises ve friedman'dan katbekat "devlet" aygıtına karşı oluşu, ve hattâ "birey"i bile ortadan kaldıracak kadar "mikro bireyci" zihniyetinin temelinde (yine ironik bir şekilde) "devlet"in kendi kendine bahşettiği fonksiyonların ("mikro birey"e) devredilmesi gerektiği fikrini,

  "liberallerin" (ve kendilerini "en özgürlükçü" zanneden "libertarian"ların) kutup yıldızı olan robert nozick'in "anarşi, devlet ve ütopya" kitabının çekirdeğini "anti-leviathan" bağlamda;

  "leviathan" kitabı oluşturur.

  uzak geçmişe bakarsak:

  konuya şu minvalde de yaklaşılırsa "leviathan" daha sağlıklı anlaşılabilir:

  örneğin:

  adam smith'in "milletlerin zenginliği" kitabı ile,

  karl marx'ın (ve friedrich engels'in) "das kapital" dizisi (ve diğer külliyatı) peşpeşe değerlendirilirse;

  iki devasa kutbun hangi noktalarda kopuşlar yaşadığı net görülür.

  özellikle bugün: bütün dünyaya sadece tek kutuptan bakmaya mecbur bırakılıyoruz; bu tehlikenin farkına derhâl varmalıyız!

  "leviathan"ı:
  yazıldığı dönemin koşulları (1651 ve öncesi),
  özellikle ingiltere'nin o dönemde dünya sahnesindeki konumu,
  hobbes'ın ingiliz "devlet"i ile olan iletişimi + "devlet"e bakışı,
  ve hobbes'ın entelektüel arkaplanını göz ardı etmeden de değerlendirmek; ilk hedef olmalı.

  tıpkı:

  rené descartes ile baruch spinoza'yı yan yana düşünmek gerektiği gibi;

  en başta jean-jacques rousseau'yu da thomas hobbes ile yan yana düşünmek gerekir.

  "leviathan"ın ortaya attığı tezler, ancak bu kadar geniş bir düzlemde değerlendirilirse biraz daha yakından idrak edilebilir.

  ayrıca (bkz: #16594)
 2. bu eserinde hobbes ingilizcede "body politics" adı verilen metaforu kullanmıştır. "body politics" kısaca devletin bir insan vücudu olarak tasvir edilmesi olarak tanımlanabilir. bu benzetme sayesinde toplumda kolektivist bir devlet anlayışı uyandırılır; hobbes tarafından sıkı bir biçimde savunulmuştur. eserin kapağı da harikulade resmedilmiş bir "body politics" metaforu örneğidir. bknz görsel
 3. zeki ve yandaş bir dahinin kitabı.

  ardından gelen siyaset kuramcılarını bir kenara bırakırsak, öncüllerini de beğenmiyor ve hatta yerden yere vuruyor hobbes. cicero, aristoteles, platon vs. gibi tüm felsefecileri boşbeleş işlerle uğraşmış gereksiz insanlar olarak görüyor.

  metafizik ve fizik, hobbes nezdince saçma bir şeydir:

  ''...sonuç olarak, saçma hiçbir şey yoktur ki eski filozoflardan biri cicero'nun da dediği gibi (ki o da onlardan biriydi), savunmuş olmasın...eğer bu metafizik ve fizik, boş felsefe değilse, asla herhangi bir boş felsefe olmamıştır.''

  cumhuriyet ve sekülerizm gibi günümüz kazanımlarının temel direğinin mimarı olarak kabul görmesi pekala doğrudur. aristokrat sınıftandır ve bir papazın oğlu olması dolayısıyla kilise eğitimli ve akabinde üniversite eğitimi alması kraliyet ekranına yaklaşmasına sebep olmuştur. francıs baconun sekreterliğini bile yapmıştır. saray ve kraliyet eşrafıyla haşır neşir olunca da monarşiyi savunacak ve böylece temel eserini de ona göre şekillendirecektir. zamanın şartlarından ziyade, hobbes'in konumsal şartları daha ön plana çıkıyor gibi geldi bana. böyle güçlü bir analitilik zekaya sahip bir insanın bazı ayrıntılara girmemesi, soru işaretlerine gebe.. demokrasi, çoğulcu rejim üzerine kısa ve tatminkarsızlıklarla geçiştirilen karalamalar bolca mevcut eserde:

  ''demokraside monarşiden daha fazla özgürlük olduğu fikrini reddederim'', diyebiliyor.

  şöyle ki, eserinin büyük bir kısmını kilise'nin ve din adamlarının krallık ve yönetim üzerindeki etkisini azaltmak ve hatta kimi yönlerini ilga etmek için büyük çaba sarf ediyor; mesela, şeytan çıkartma hıristiyanlık'ta yoktur, paganizm kökenlidir diyip, bu savını destekleyici metinler ve çıkarımlar sunuyor. krallık, yahudiye'de yani hz. musa zamanında tanrının bir lütfu olduğunu, yahudilere geldiğini ve sonra da tanrının onlardan alarak kaldırdığını eski ahitayetlerine ve bazı azizlerin metinlerine dayanarak izah ediyor ve de çürütüyor. tanrının krallığı, monarşi bir kral için uygundur, dini kurumlara bağlı olmak zorunda değildir diyerek vatikan'ın veya kilise'nin önünü kesiyor: ''yurttaşlar, tanrı'ya nasıl tapınacağına karar verme hakkını, devlette egemen gücü elinde bulunduran(lar)a devredebilirler. ve hatta öyle yapmaları gerekir''.

  ayrıca rousseau'dan daha büyük bir filozof olduğunu düşünüyorum; hobbes, krala takdim ederken eserini rousseau'nunkiler fransa meydanlarda yakılmıştır; rousseau, fransız devrimi'nin kıvılcımlarından biri olmuşken hobbes, fikirleriyle rousseau'yu etkiliyebilmiştir.

  bakın, taa o zaman bile, yeni bir yasanın geriye dönük cezaları kapsamaması gerektiğini belirtiyor hobbes.

  keza, aynı bağlam üzerinden ülkemizin içinde bulunduğu mevcut koşullarda idam diye bağıranlara dahi sesleniyor:

  ''...yasada belirlenmiş ve öngörülmüş bir ceza varken, suç isledikten sonra daha büyük bir ceza verilirse, cezadaki fazlalık bir ceza değil, düşmanlık eylemidir. cezalandırmanın amacı ihtikam değil korkutmadır''.

  günümüzde halen geçerliliğini koruyan fikirleri ve çözümlemeleri için mutlak okunmalı!

  karşılaştırma yapacağım epey malzeme var kitapla alakalı, fakat bu kadar yeterli gibi. nitekim özetini çıkarmak okuyacak olana zarar. thomas hobbes başlığında (bkz: #134871) eserin içerik başlıklarını yazmıştım. kitap, çok çok sıkıcı gelirse ve şayet öylesine meraktan ya da normal okuyucu iseniz 3. kısım ''hıristiyan bir devlet üzerine'' olan kısım ayetlerle dolu, o bölümü es geçip 4.bölümden devam edebilirsiniz. devlet/idare ve insan üzerine yazılmış eserin o bölümde içerik nerdeyse yok gibi. bir kaybınız olmaz.