1. high-level programming language kapsamında fortran'dan 1 yaş küçük olarak en yaşlı ikinci dil konumunda bulunan 1958 yılında geliştirilmiş, hala decision tree yapılarında ve yapay zeka alanında sözü geçen, hatta biraz modifiye edilmiş bir hali visual lisp olarak autocad bünyesinde script yazmak için bulunan programlama dili. syntax açısından c tarzından uzak bir yapısı olup 2 * ( 3 + 5 ) gibi bir işlem lisp üzerinde (* (+ 3 5) 2) şeklinde yazılır ve bu yüzden "lost in stupid paranteheses" olarak da anılır.