1. alman materyalizminin ilk düşünürlerinden olan feurbach aynı zamanda maddeci bir idealisttir. marx ile olan fikir ayrılığı buradan gelmektedir.

    feurbach'a göre insanların kutsal olarak adlandırdıkları sadece kendi hayal dünyalarının bir ürünüdür. kutsal olan yaratılmamıştır, insan kutsalı yaratmıştır. olası bir tanrının insan özelliğini taşıyacağını görüp, böyle bir imgenin ancak ve ancak insan düşüncesi olduğunu düşünür. insanın insan için en yüce varlık olduğunu savunur.