1. milattan sonra 3. yüzyılda yaşayan iranlı "mani" adında bir kişi tarafından kurulan ve kendinden önceki bütün din ve inanışların aklına uygun kısımlarını birleştirerek oluşturulan, iki eşit ve karşıt iyilik ve kötülük ilkesinin birlikte var olmasına dayanan dinsel öğreti.