1. vizitlerde aniden karşınıza soru olarak gelebilecek endikasyonlar bütünü.

  -dakika volümü artmışsa

  -pao2 < 60 mmhg 'ise

  -pao2/ fio2 < 250 'ise

  -paco2 < 30 mmhg 'ise

  -paco2 > 60 mmhg' ise

  -fonksiyonel rezidüel kapasite (frk) < %50 ise

  -vital kapasite < 10-15 ml/kg ise

  -inspiratuar kuvvet - 25 cm h2o ise