1. richard dawkins'in "gen bencildir" adlı kitabında ortaya attığı tıpkı dnanın taşıyıcısı olan genler gibi 'mem'lerinde kültürün ve sosyal bilişin taşıyıcısı olduğunu iddia eden bir teori.
    mem kelimesi yunanca mimeme (mimesis:taklit)'den gelir ve dawkins gen kelimesi ile benzer olsun diye mem kelimesini kullanmayı uygun görmüştür. bu kavram genin kültürel karşılığı olarak geliştirilmiştir. kültüre ait bilgiyi, dile ait anlayışları, kavram haritalarını üzerinde taşıyan bir nevi geni ifade eder ve memler sayesinde kültür nesilden nesile aktarılır. mem teorisinin merkezinde taklit vardır. memler beyinde veya kültürel nesnelerde bulunur; davranışı, düşünceyi, kültürü üretir ve taklitle çoğalırlar. canlılar memler sayesinde genetik adaptasyon ve seleksiyona kıyasla daha hızlı bir şekilde ortama ayak uydurabilir.