mey


  1. şarap, içki anlamına gelen kelime. aynı zaman da bir model şarkısı.