1. umutsuzluğa düşmüş, ümitsiz, üzgün. üzüntü manasındaki yeis kelimesinden türemiştir.