1. macar besteci bela bartok'un, basitten zora doğru sıralanmış 153 parçadan oluşan 6 ciltlik piyano metodlarıdır. bartok, mikrokosmosu besteleme çalışmalarını 1939 yılında tamamlamıştır.