1. nick altı açasım geldi. açıyorum. açtım.

    bir youser.