1. bir yapay zeka algoritması/yapısı/şablonu.

  bugün dünyada neredeyse her bir şeyin içinde vardır. facebook'ta beğendiğiniz sayfalara göre yeni sayfa tavsiyesi verir, arama motorları tarafından vızır vızır kullanılır, oyunlarda bilgisayara karşı oynarken aslında bunlara karşı oynarsınız vb.

  insan beynini taklit eden bir yapıdır. giriş nöronları, gizli nöronlar ve çıktı nöronları denen katmanlardan oluşur. lineer veya lineer olmayan problemleri insan beyninin çözdüğü biçimde çözebilir. nöronların arasında weight denen bağlantılar vardır. bu bağlantıların her birinin kendine ait katsayısı vardır. nörona iletilen veri, bağlantılar aracılığıyla başka nöronlara katsayılarla çarpılarak aktarılır. ayrıca nöronların içinde de bir adet fonksiyon bulunur (ateşleme fonksiyonu). girilen değeri eşik değerine göre yorumlar bu fonksiyon.

  her nöron, sonraki katmandaki bütün nöronlara bağlıdır. ara katmanlardaki nöron sayısı arttıkça daha karmaşık problemler daha yüksek tutarlılıkla çözülür. ara katmandaki nöronun görevi kendine gelen tüm mesajları toplayıp, eşik değere göre yeni bir değer oluşturup aynı şekilde sonraki katmana bunu aktarmaktır.

  back propagation denen yöntem ile nöron ve bağlantılara tecrübe kazandırılır. bunun için önceden hazır veriler hazırlanır (cevaplarıyla beraber). bu işlemde olması gereken sonuç programcı tarafından verilir, hesaplanan değer nörondan alınır, hata payı hesaplanır. hata payına göre de bağlantıların katsayıları değişir. tekrarlı biçimde yaparsanız her seferinde daha tecrübeli bireyler gelişir.

  öğrenme mekanizmaları türlü türlü olabilir. bu mekanizmalar arasında aralarında yine doğayı taklit edecek biçimde doğal seçilim yöntemi var. 1000 ayrı programı aynı anda çalıştırır, belli süre sonra en kötü 500 tanesini silersiniz. geriye kalan 500 tanesi aralarında çiftleşerek boşluğu kapatır. bunu 200-1000 (problemden probleme değişir) jenerasyon boyu tekrarlarsınız. böylece sonunda işini doğru yapan programlar elde edersiniz.

  ilgili kavramlar:
  (bkz: yapay zeka)
  (bkz: nöron)
  (bkz: back propagation)
  (bkz: perceptron)
  (bkz: deep learning)
  (bkz: machine learning)
  (bkz: support vector machine)