• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (0.00)
Yazar aristoteles
organon - aristoteles
topikler'e aristo'nun bir gençlik eseride denilebilir. bu eserde diyalektik üzerine incelemeler yeralmaktadır. amaç kıyaslar ve diyalektik kıyası ayırdetmek, farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır.
 1. aristoteles'in 6 tane belli konular üzerine irdelemelerinin peripatetikler, aristo yorumcuları tarafından derlenmiş hali. bu 6 konu şunlardır;

  kategoryalar
  önermeler
  birinci analitikler
  ikinci analitikler
  topikler
  sofistik deliller

  bunlardan kategoryalar olanında aristoteles'in dil üzerine sorguları önemlidir;


  '' ismi müşterek ve anlamı özdeş olan nesneler sino­nimdir. bundan ister özlerin, ister ayrımların yüklem oldukları bütün hallerde, yüklemenin, sinonim bir anlam içinde yapıldığı sonucu çıkar.her öz belli bir varlık anlatıyor gibidir, ilk özlere gelince: onların belli bir varlık anlattıkla­rı söz götürmezcesine gerçektir. çünkü anlatılan şey bir fert ve bir sayı birliğidir. ikinci özlerin de, adlandırılmalarının şekli dolayısiyle, söz gelimi, insan veya hayvan dediğimiz zaman, belli bir varlık anlattıklarına inanılabilir. bununla bera­ber bu doğru değildir: bu türlü deyimler daha çok bir nitelik (poion ti) ifade ederler. çünkü konu, ilk özde olduğu gibi, bir tek değildir: gerçekte, insan bir çokluğa yüklenmiştir; hayvan da öyle.bununla beraber nevi ve cins niteliği mutlak şekilde ifade etmezler, tıpkı, söz gelimi: ak’ın ifade edeceği gibi (çünkü ak nitelikten başka bir şey anlatmaz.)
  nev’i ve cins niteliği öze göre tâyin ederler: onların anlattığı şey filân nite­telilkte bir özdür. taayyünün cinsde nevi’dekinden daha büyük bir kaplamı vardır. çünkü hayvan terimi insan teriminden daha çok sayıda varlık­ları içine alır. ''