1. özgür konuşabilen, hakikati savunurken bağlayıcılığını üstlenen(sonradan cayacağı şeyleri konuşmayan) ve savunusunda riskleri üstlenebilen konuşmacıya denir. (bkz: parrhesia)
    abi