1. roma'da savaş kahramanlarına, zor dönemlerde mücadele eden kurtarıcılara ve devleti kuranlara senato iradesiyle verilen vatanın babası manasına gelen unvandır.
  2. senatonun hükümdara bir armağanı bu unvan. genelde bahşedilmiş gibi dursa senatonun etkisizliğini gösterir. hadrianus bunu haketmedim diye kabul etmez. hükümdarlığının ilerleyen yıllarında alır.
    sezgi