1. bir hastalık için tanı koydurucu değeri oldukça yüksek olan bulgu. bunları görüp tanı koyabilmek çok zevklidir. örneğin: kızamık için; koplik lekeleri (bkz: koplik's spot) gibi.

    (bkz: kayser fleischer ring) patognomonik değildir.
    10 yıl önce wilson's disease için patognomonik olduğu öğretilirken, günümüzde diğer karaciğer hastalıklarının da ( primary biliary cirrhosis, sclerosing cholongitis, biliary obstruction gibi..) korneada kayser fleischer ring'e sebep olduğunu biliyoruz.

    bazı örnekler: https://en.wikipedia.org/wiki/Pathognomonic