1. atina sosyal hayatındaki devrimci bir potansiyele sahip topraksız köylüleri örgütleyerek siyasal hayata giren tiran. diktatör değildir hatta kimi tarihçi atina demokratik partisinin başlangıcı kabul eder bu girişimi. peisistratos da aristokrattı. demokratik partinin başına aristokratın geçmesi gelenek halini aldı sonrasında. çünkü kendini geliştirecek zaman sadece aristokratlarda vardı. kimileri kısa sürede söz ve ün sahibi olmak için partiye girse de peisistratos halkın davasına gönül vermiştir.

    solon'un demokrasi temellerini ekonomiye de yansıtmıştır. asilleri şehirden sürüp mülkünü fakir köylüye dağıtmıştır. ticaret ve endüstriyi desteklemiş, filo kurmuştur.
    bir dönem zenginlerce iktidardan düşürülüp sürgün edilmiştir. ama kurduğu ordu ve iş sağladığı madencilerce polise dönmüş ve halkın desteğiyle tekrar iktidara geçmiştir. ölene kadar da iktidarda kalmıştır.
    denizaşırı ticaret geliştiği için güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarma kararı almıştır. bunun için boğazları ele geçirmiştir. atina polisinde emperyalizm demokrasiyle paralel gelişmiştir bu nedenle. peisistratos dinsel reformlar da yapmıştır. kalıtımın esas alındığı rahipliği yıkıp orphik dini devlet dini yapar. peisistratos'un bu çabaları burjuva yanlısı diye eleştirilse de fakir halka iş sağlayabilmek için yapmıştır.
    sezgi