1. bir savı desteklemek için, karşıtı olan varsayım doğru kabul edildiği takdirde sonucun saçma olduğunun gösterildiği, çelişmezlik ilkesine dayanan diyalektik mantık yöntemidir. ilk olarak parmenides hareket ve değişme ile ilgili argümanlarında kullanmıştır.