1. eğri uydurma:
    geçmiş bilgilere ait sınıflar yerine sürekli bilginin yer aldığı problemlerdir.

    geçmiş bilgilere karşılık gelen sınıflar yerine sürekli değerlerin yer aldığı problemlerdir.
    özellik seçimi/çıkarımı: bazı durumlarda veriye ait birçok özellik bilinse de verinin kümesini, sınıfını, değerini belirleyen özelliklerinin hangileri olduğu bilinmeyebilir. bu durumlarda tüm özellik kümesinin bir alt kümesi seçilmesi (özellik seçimi) ya da bu özelliklerin birleşimlerinden yeni özelliklerin elde edilmesi işlemidir.
    akif