1. böbrekler tarafından salgılanan bir horm... hayır efendim hormon değil enzimdir. hormon etkisi gösterdiğinden genel eğilim buna hormon demektir ama kendisi aslında enzim görevi de yapabilen bir proteindir. çevresel hücrelerde renin'i tanıyabilecek reseptör yoktur ki reseptörü olmayan hormon olmaz.

    renin - angiotensin - aldosteron sisteminin (raas) ilk basamağıdır.

    böbreklerde eğer süzülmüş kandaki sodyum belli bir düzeyin altına düşerse macula densa hücreleri, jugstaglomerüler aparattan renin salınımını uyarır. aynı şekilde sempatik sinir sisteminin aktive edilmiş olması ve kan basıncının düşmesi de renin salınımını uyarır.