• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
roma tarihi'nin ana hatları - sabahat atlan
yeni baskıda eski kitabın plânı esas olarak ele alınmış, yalnız aradan geçen yılların roma tarihi alanına getirdiği yenilikler gözönünde tutularak bazı kısımları tamamıyla değiştirilmiş, çok özet olarak yazılmış yerler de talebenin daha kolay anlayabilmesini kolaylaştırmak maksadıyla, genişletilmiştir. harita’lara bir yenisi (iii) eklenmiştir. resimlerden ikisinin çıkarılmasına karşılık 9 yeni resim (no. 10, 24. 25, 26. 27, 44, 45, 55, 57) ve lev. vi eklenmiş, bazıları da yenileriyle (no. 23, 40 59) değiştirilmiştir. sondaki bibliografya da yeni yapılan ilâvelerdendir.
ttk sitesinden alınmıştır.
  1. aslında sabahat atlan çevirisidir ama yeni basımlarda atlan eklemeler yaptığı için yazarı olarak kabul ediliyor artık. roma tarihine güzel bir giriş. temiz ve olabildiğince anlaşılır bir tarih kitabı. italya'ya olan göçlerden octavius, marcus antonius çekişmesine kadar getiriyor. roma'nın kuruluşu ve cumhuriyet dönemi için başka kaynak yok denebilir türkçe'de.
    sezgi