1. hısım akrabayı ziyaret emek ve onlarla görüşmek ve mektuplaşmak; alakayı devam ettirmek akrabanın kusurlarını affetmek anlamina gelen ve bir hadise dayandirilarak islam'da onemle oldugu vurgulanan kavram.

    sadece akraba degil arkadas, es , dost, komsu vsnin de bu kavram icine alinabilecegini de soylenir.