1. kendini yakın hissettim kendime. stresli anlarımda ya da aldığım soğuk algınlığı-grip ilaçlarıyla birlikte nabzımın 140 üstüne çıktığı oluyor.

    kalpten gideceğim diyorum da bir gün inanmıyorlar..
  2. genellikle hipoksi (oksijenin kandaki düşüklüğü), hipertirodi (tirodi hormonunun fazla üretilmesi) ya da anemi (kansızlık) yapıcı nedenlerle ortaya çıkar.
    beta 1 reseptörlerinin endojen (vücut kökenli, yukarıdaki nedenler) veya ekzojen (vücut dışı kökenli, örneğin efedrin ya da pseudoefedrin içeren grip ilaçları) uyarımı sonrası kalp hızının 100 ün üzerinde olması olarak tanımlanır.
    tedavide genellikle pür beta 1 reseptör antagonistleri (bisoprol, atenolol, metoprolol, karvedilol gibi) kullanılır. pür beta 1 olmayan propranalol ise özellikle stresse ve hipertirodiye bağlı taşikardide tercih edilir.
    ekg de sıklıkla qrs kompleksi dardır. sadece sol ya da sağ veya biventriküler dal bloklarında qrs genişler. qrs genişliğinin önemi ventriküler taşikardilerden ayırmada önemlidir.