1. ekşi, itü ve inci versiyonlarından sonra youreads olarak evrilmiştir gözümde.
  2. "bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat".
    ekşi, uludağ, inci, youreads gibi platformlar bu işi ileriye taşıdılar. sübjektif görüşler ve kişisel tecrübeler eklendi. bir üst akıl oluştu. bir entelektüel aura. fikirler birbirleriyle çarpışarak yeniden şekillendi. gündemin nabzı tutuldu. insanlar burada geçirdikler sürece özgür hissetsinler kendilerini bari.