1. ekşi, itü ve inci versiyonlarından sonra youreads olarak evrilmiştir gözümde.
  2. "bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat".
    ekşi, uludağ, inci, youreads gibi platformlar bu işi ileriye taşıdılar. sübjektif görüşler ve kişisel tecrübeler eklendi. bir üst akıl oluştu. bir entelektüel aura. fikirler birbirleriyle çarpışarak yeniden şekillendi. gündemin nabzı tutuldu. insanlar burada geçirdikler sürece özgür hissetsinler kendilerini bari.
  3. klasik tanım: bir dilin bütün sözcük ve deyimlerini ya da belli bir alandaki sözcüklerini ya da belli bir çağda kullanılmış olan sözcük ve deyimlerini alfabe sırasıyla vererek anlamlarını açıklayan, tanımlayan ya da başka bir dildeki karşılıklarını gösteren yapıt.

    alternatif tanım: bünyesindeki üyelerin çeşitli konular hakkında başlık açarak tanımlar/fikirler yazdığı internet siteleri. özellikle üyelerinin, kurucularından daha fazla anlamlar yüklediği platformlardır.

    sözlük yazarı olmak, beğenilmek ya da beğenilmemek, atılmak, ceza almak, engellenmek gereğinden fazla abartılmaya başlandı gibi.
    yazın, yazdıklarınızı silin, sonra tekrar yükleyin, okuyun, oylayın, oylamayın, takılın işte keyfinize göre. niye bu kadar abartılıyor ki?