• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.50)
Yazar Diego tatian
spinoza, dünya sevgisi - diego tatian
spinoza bizi topluluğu düşünmeye çağırır; ait olunan, öncel olan, kendinden menkul bir topluluk değil, tersine, kendi kendini icat eden ve ufkunda, insanlarda evrensel olan ne varsa onun bulunduğu bir topluluk... bazen görünmeyen ve dağınık bir topluluk; birbirinden ayrı, uzakta, yabancı varlıkların bileşimine yönelen bir açılımla tanımlanmış topluluk; ama yoketmeye de asla kayıtsız kalmayan bir topluluk... neşenin, duru bakışlı mutluluğun ve eylemin etikası olarak spinozacılık'ın bir anlamı varsa, dünyanın gerçekliğine gözünü kırpmadan bakabildiği için vardır; yokedilişe ve insanların boyunduuk altında tutulmasına, kitlesel sürülmelere ve insanların, halkların, kültürlerin ortadan kaldırılmasına, ötekilerin aşağılanmasına boyun eğmiş bir dünyanın gerçekliği... spinozacılığın yoksunların felsefesi olarak bir anlamı vardır; onların politik kurtuluş aracı olarak bir anlamı vardır ve de her şeyden önce, onların tinsel kurtuluşuna duyulan güven olarak bir anlamı vardır.
  1. spinoza sunduğu mükemmel düşünceyle araştırdıkça, okudukça, düşündükçe genişleyen bir filozof. ortaya attığı düşünce sisteminin içine girdikçe anlam kazanıyor. tatian'ın dediği gibi üzerine gittikçe haz duyuyorsunuz. bu kitap da zelyüt'ün kitabı gibi spinoza hayranlığını merkeze koyuyor. yardımcı olacak bir kitap ama spinoza'yı tahlil etmiyor. yazarın amacı da bu olmadığı için eğlenceli hale geliyor. tatian spinoza felsefesinde dünyaca tanınan bir akademisyen. bu kitabı da iyi ki çevrilmiş. spinoza öğretmese de sevdirir. güzel bir kitap.
    sezgi