• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (2.67)
stratejik derinlik - ahmet davutoğlu
türkiye'yi çevreleyen yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta havzaları, coğrafi olarak dünya anakıtasının merkezini, tarihî olarak da insanlık tarihinin ana damarının şekillendiği alanları kapsamaktadır. soğuk savaş sonrası dönemin getirdiği dinamik uluslararası ve bölgesel konjonktürde en yakın havzasından başlayarak dışa açılması kaçınılmaz olan türkiye'nin stratejik derinliğinin yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta bağlantıları ile yeniden tanımlanması ve bu derinliğin jeopolitik, jeoekonomik ve jeokültürel boyutlarının dış politika parametreleri olarak kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

modernite avrupa-merkezli bir tarihî sürecin eseriydi; küreselleşme ise kaçınılmaz bir şekilde başta asya olmak üzere bütün insanlık birikimini tarihin akış seyrinde tekrar devreye sokacak unsurlar taşımaktadır. tarihî birikimi etkin bir açılıma temel sağlayacak toplumların öne çıkacağı bu süreçte türkiye tarihî derinliği ile stratejik derinliği arasında yeni ve anlamlı bir bütün oluşturma ve bu bütünü coğrafî derinlik içinde hayata geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyadır. stratejik açıdan mihver bir ülke olan türkiye, bu sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi durumunda, yeni dengelerin oluşacağı daha istikrarlı uluslararası konjoktürlere daha uygun şartlarda giren merkez bir ülke konumu kazanacaktır.
 1. türkiye'nin vizyon belirlemesinde etkili olduğunu düşündüğüm kitap. türkiye için stratejik ülkelerden, hangi güce karşı hangi gücü kullanacağımızdan, türkiye'nin kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerinin ne olması gerektiğinden bahsedilmiş. büyük devletler yüz yıl sonrasını planlar anlayışı ile yazılmış bir kitap. türkiye'nin eksen büyütmesinin neden önemli olduğunu, yıllarca ülkenin korku politikası ile içe kapanmaya zorlandığını ve rakibinin yunanistan gibi ülkeler olduğuna inandırıldığını anlatıyor kitap. neredeyse her konuya değinilmiş. bahsedilen konular tarihten örneklerle zenginleştirilmiş. alana hakim olmayan biri olarak benim faydalı bulduğum bir kitap oldu. kitaba, bilime yaklaşılması gerektiği gibi yaklaşılırsa okuyana, dünyaya ve türkiye'ye dair bir şeyler katacağı muhakkak.
 2. pratiğini iliklerimize kadar hissettiğimiz sayesinde şam'da dinsel tapınmamızı gerçekleştirdiğimiz, ortadoğu'da bizden habersiz yaprak kıpırdattırmadığımız muhteşem tezlere sahip kitap. sağolsun, içimize kapanmadık, edilgen değil etken olduk.
  ozee
 3. "teori ile pratik arasında teoride bir fark yoktur ancak pratikde vardır" sözünü anımsatan kitap.
 4. türkiye'nin yetiştirdiği ender teorisyenlerden prof.dr.ahmet davutoğlu tarafından yazılmış ufuk açıcı bir kitap. davutoğlu'nun neden başbakan seçildiği daha iyi anlaşılıyor. kitap en az 2 defa okunduktan sonra anlaşılmaya başlanıyor. zira ağır bir metin.
 5. çok ender bulunan bir tür teorisyen tarafindan oluşturulan bu abidevi eser ufkunuzu daha fazla katlanmaz hale gelene kadar katlayip durmaktadir. 3 kulfu 1 elhamdan sonra motoru aciliyor eserin. sair ilim insanlarinin yaptiklari araştirmalara göre beyin nöronlariniza şinav çektirdiği de ispatlanmistir. aman tane tane okuyun beyninizi zorlamayin birden.
  bestseller.
  t