1. edebiyatımızda roman, tiyatro, serbest nazım, deneme, makale, özel gazete gibi türlerin ilk örneklerinin verildiği dönem.

    bu dönemde teknik anlamda kusurlu, mesaj kaygısı güden, toplum için sanat anlayışının benimsendiği ürünler verilmiştir.

    türk edebiyatı'nın en sancılı dönemidir.
  2. noktalama işaretlerinin ilk kez şinasi tarafından kullanıldığı dönemdir. türk edebiyatı'nda devrim sayılabilecek bir sürü yenilik yapılmıştır. ama sonraki yıllarda gelen baskı yüzünden yapılan yenilikler yarım kalmıştır.
  3. birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayrılır.

    birinci dönemde sanat toplum içindir anlayışı hakimdir dil sade ve anlaşılırdır

    ikinci dönemde ise sanat sanat içindir dil süslü ve ağırdır.