1. mustafa reşid paşa'nın aydın monark 2.mahmut'a kabul ettiremeyip abdülmecit'e kabul ettirdiği fermandır. fermanda adalet, vergi, haklar gibi konulardan bahsedilmiştir. ferman osmanlı'nın modernleşmesinin ilk adımı olarak kabul edilir. ahmet davutoğlu'da bir konuşmasında bu coğrafyada üç kere zamanın ruhunun yakalandığını, bunlardan ilkinin tanzimat fermanı, ikincisinin meşrutiyetin ilanı, üçüncüsünün de cumhuriyetin ilanı olduğunu söylemiştir.
  2. sanılanın aksine osmanlı içün çok ta bağlayıcı bir ferman değildir. islahat fermanı ile arasındaki fark budur.