1. ben seni alamam ah holofira
  azığım tam takır bineğim nalsız
  bir bende geçerim kalacağım yok
  dostlarım bivefa düşmanım yalsız
  kolum halat değil bakracımda kum

  ben seni alamam ah holofira
  sade yoksulluktan yokluktan değil
  eline kir olsun elli üç lira
  amma ki alamam
  bir uzak sevi gelmişte çökmüş ta onlar gibi

  ben seni alamam ah holofira
  geç git hiç bakmadan eylenme emi
  pusatları parlak bimbaş istesin
  seni ulak elçi naim-i kral
  ben hoyrat söyleyeyim, el bana hoyrat
  gelip de ne diyeyim şu dillerim lâl

  ben seni alamam ah holofira
  baban kafirine kılıç üşürsem
  hemde gece bassam iti uykulu
  şöyle ya allah’la bohçanı dürsem
  amma ki alamam

  yaradan beni ne ardıç ne çınar ufarak çayır
  koşumun gıcırdar ölmek dilerim
  bağrım kaynıyordur yüklerim ağır
  sen bir düş imişsin kuşluk çağında
  soluma tükürdüm rabbim gafurdur
  bilesin kavuşmak yoktur islamlıkta
  kavuşan kısmısı ancak gavurdur
  araf