1. toplumsal cinsiyet ve kent-mekan sempozyumu 11-12 mart 2017 (önümüzdeki haftasonu) ankara barosu eğitim merkezi'nde gerçekleştirilecek. sempozyumu, tmmob'a (türk mühendis ve mimar odaları birliği) bağlı şehir plancıları odası düzenliyor.

  sempozyumun amacını "Kent çalışmaları alanında toplumsal cinsiyet bakış açısının derinleşmesine katkı sunmak ve bu anlamda bir bilimsel platform oluşturmak" olarak belirlemişler.

  Sempozyum tartışma konuları ise şöyle:

  - Mekanın cinsiyetçi ve/veya cinsiyet-cinsel kimlik körü kurgusunun ataerkil güç ilişkilerinin ve erkek egemenliğinin yeniden üretimine katkıda bulunduğu gerçeğini açığa çıkarmak ve bu anlamda mevcut üretim sürecinin tartışılmasını gelenekselleştirilmek,

  - Özel-kamusal ayrımı yapmaksızın yaşam alanlarımızın (kentsel sistemler başta olmak üzere) çok çeşitli bölümlerinde yerleşik olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortaya koymak,

  - Kadınların ve çeşitli cinsel kimliklerin toplumsal varoluşu açısından tespit edilen sorunların çözümüne yönelik olarak farklı disiplinlerin (planlama, mimarlık, mühendislik, sosyal politika, sosyoloji, psikoloji, kamu yönetimi vb.) bakış açılarından beslenen, mekana ve kente dair yeni okuma yöntemlerini ortaya koymak,

  - Yerel ve kamusal hizmetlerin sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesine ve bu ilkeyi özümseyen bir yerel/merkezi yönetim anlayışının geliştirilmesine katkı sağlamak.

  toplumsal cinsiyet ve kent-mekan sempozyumu programı