• youreads puanı (7.00)
 1. kelimelere lütûf olsun diye şiir yazan fuzulî'nin şiirini âzeri müziğinin üstadlarından gülağa memmedov seslendiriyor. şiirin sözleri şöyle:

  pənbeyi-daği-cünun içrə nihandır bədənim,
  diri olduqca libasım budur, ölsəm, kəfənim.

  canı canan diləmiş, verməmək olmaz, ey dil!
  nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim.

  daş dələr ahim oxu, şəhdi-ləbin şövqindən,
  nola zənbur evinə bənzəsə beytülhəzənim.

  tövqi-zənciri-cünun daireyi-dövlətdir,
  nə rəva kim, məni ondan çıxara zəfi-tənim.

  eşq sərgəştəsiyəm, seyli-sirişk içrə yerim,
  bir hübabəm ki, həvadən doludur pirəhənim.

  bülbüli-qəmzədəyəm, bağü bəharım sənsən,
  dəhənü qəddü rüxün, qönçəvü sərvü səmənim.

  edəmən tərk füzuli, səri-kuyin yarın,
  vətəniмdiг, vətəniмdiг, vətəniмdiг, vətənim.