1. bu tasarım başlangıç aşamasında lpl (low power listening)’ deki olduğu gibi başlangıç sinyali ile alıcı düğümleri veri paketini alacak konuma getirir. veri paketini alan hedef düğümler cevap olarak “alındı” paketi yollarlar. bu “alındı” paketi verinin düzgün alındığı bilgisinin ötesinde düğümün bir sonraki örnekleme zamanı bilgisini de taşır. böylelikle paket yollayan düğüm bir sonraki başlangıç sinyalini bu süre ve olası saat sapmalarını hesaplayarak düğüm örneklemeye başlamadan hemen önce yollamaya başlar ve düğümü uyardığından emin olduktan hemen sonra da normal veri paketini göndermeye başlar. böylelikle hem alıcı hem verici tarafındaki güç tüketimi azaltılmış, hem de farklı örnekleme zamanlarına sahip diğer düğümlerin başlangıç sinyalini alarak gereksiz güç tüketmeleri engellenmiş olmaktadır.

    aynı alıcıya birden fazla göndericinin olduğu durumlarda, veri paketlerinde çarpışmalar oluşabilir. bunu engellemek için gönderici düğümler uyandırma amaçlı gönderdikleri başlangıç sinyalinden hemen sonra rasgele uzunlukta başlangıç sinyali yollarlar. en uzun süreli sinyali gönderen veri paketi gönderme hakkını kazanır.

    bu tasarımın bir başka özelliği de gönderici veri paketiyle birlikte başka paket gönderip göndermeyeceğini “devam biti” (“more bit”) ile alıcıya bildirir. böylece alıcı “uyandım” paketini gönderdikten sonra dinlemeye devam ederek bir sonraki paketi alabilir. böylelikle hem gecikme azaltılmış olmakta hem veri paketlerin parçalanabilmesi sağlanabilmektedir.
    akif