1. sincan uygur özerk bölgesinde yaşayan insanlara verilen pasaport. iltica yapma ihtimalleri olduğu için, türkiye ve batısına seyahat etmeleri -genelde- engellenir.

    sincan bölgesinden ışid'e katılımın olduğu göz önünde bulundurulduğunda normal olandır.