1. ülgen tanrı ile insanlar, kamlar arasındaki en önemli aracı ve yardımcı ruhtur. ülgen tanrı onu insanları kötülüklerden koruması ve canlılara yaşam vermesi için gökten yeryüzüne göndermiştir. ülgen tanrıya kamların ve insanların adadığı kurbanları yayık götürür. kısrakların ilkbaharda sağılan ilk sütü yulafla karıştırılarak yayık'a saçı kurbanı olarak saçılır ve ona dualar edilir.