1. her saniye yüzümüze yüzümüze esen varlık.

    "oh, çok güzel, biraz da öbür yanağıma..."