1. toprağa dayalı sömürü sistemi. burjuvaya karşı kaybedeceklerdir. işleyişi batı avrupa'da şu şekildedir:

    "ticarî üretimdeki ilerleme, kurbanı köylüler olan feodal sömürünün düzeyini etkilemekten de geri kalmıyordu. toprak sahipleri, mühletleri azaltarak ve yükümlülükleri çoğaltarak, kesenekçilerin haklarını çiğniyorlardı. kilise ve devlet, sömürü yükünü daha da ağırlaştırdılar. yaklaşık hesaplara göre, bir köylü ailesi, ürününün ancak %36’sını elde edebiliyordu; geri kalanı ise şöyle bölüşülüyordu: %53 senyöre gidiyordu, %6.5 kiliseye ve %4 de devlete. kendilerine ürün karşılık gösterilerek ödünç vermiş olan tefeciler de sömürüyorlardı köylüleri ve ek bir pay alıyorlardı; tahıldaki fiyatları ayarlayan kent tacirleri de katılıyorlardı bu sömürüye."