ajitasyon - youreads

  1. duygu sömürüsü, mağdur edebiyatı yahut demagoji ile yapılan provokasyon biçimi. (bkz: provokasyon)

    bir tartışma, iletişim yahut etkileşim sürecinde, kendine çıkar sağlayacak bir ortam oluşturmak amacıyla, insanların moral durumunda çalkantı yaratacak, onların duygularını harekete geçirecek biçimde duygu sömürüsü ve/veya demagoji yapma.