1. efsanevi türk hakanı. iran mitolojisinde efrasiyab olarak geçer.