1. türk müziğinde 1970 - 90 yılları arası beliren daha sonraki yıllarda etkisi kaybolan bir akım. eski arabesk yerini pop arabesk,* rock arabesk gibi tarzlara bırakmıştır.
  2. 'araplara özgü olan şey' anlamına gelir esasen. diğer bir anlamı ise bir mimarlık terimi olan ve bize çok da yabancı olmayan 'girişik bezeme' dir.