asamblaj - youreads

  1. Doğal ya da hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserlerini karşılayan kavram. zaten fransızca'da l'assemblage kelimesi toplama, bir araya gelme, getirme anlamlarını içerir. bu sanatın icrasında, çoğu atık madde olan her türden materyaller kullanılabilir. Önemli olan verilmek istenen iletiyi, sunulan fikri bu malzemelerle görünür kılmaktır. Bu sanatın üç boyutlu olmayan, sadece kağıtlarla yapılan formuna da kolaj deniyor.

    örnekler