asimetrik enformasyon - youreads

  1. ikincil piyasalarda alıcı ve satıcı arasında yaşanan sorunun bir benzeri siyasal süreçte yaşanabilmektedir. siyasal süreçte seçmenle politikacı ve bürokrat enformasyon yönünden eşit değillerdir. seçmen doğal olarak kendisine sunulan enformasyon kadar bilgi sahibidir. bu durum seçmen tercihlerinin siyasal sürece yansımasında ve politik şeffaflığın sağlanmasının önünde engel olarak durmaktadır.
  2. abi